top

Handleiding aanpak bodemdaling in projecten

30 mei 2024

Wanneer bodemdaling niet goed geborgd wordt tijdens een reconstructie kan dit tot onnodig hoge maatschappelijke kosten leiden. Sweco heeft daarom in samenwerking met het KBF een breed toepasbare handleiding voor bodemdalingbestendige projecten uitgewerkt. Voor dit traject zijn twee werksessies georganiseerd waarbij een brede alliantie van projectleiders, adviseurs en programmamanagers aanwezig was om de handleiding voor bodemdaling in projecten van feedback en aanvullingen te voorzien. Deze punten zijn vervolgens vertaald en verder uitgewerkt in de definitieve handleiding. De handleiding geeft overzichtelijke handvaten en een stapsgewijze aanpak om op juiste wijze rekening te houden met bodemdaling.