top

Uitnodiging KBF werksessie 1

30 januari 2024

KBF gaat in samenwerking met Watergilde Gouda een werksessie voor de kennisexpeditie Water, Bodem en Cultuurhistorie gezamenlijk sturend bij stedelijke ontwikkeling opzetten.

 

De datum hiervoor is nog niet vastgesteld. In deze sessie zal iedere deelnemer worden gevraagd zijn/haar belangrijkste ervaringen met het integreren en benutten van cultuurhistorische kennis bij water- en bodem gestuurde vraagstukken te delen met de andere deelnemers zodat kennis kan worden uitgewisseld en belangrijke kennisleemten kunnen worden geïdentificeerd.

 

Voor meer informatie, kunt u een mail sturen naar info@kbf.nl