top

2e sessie “Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling’(WBCS)”

11 juni 2024

Op 5 juni 2024 was er een inspirerende 2e werksessie ‘Water, Bodem en Cultuurhistorie samen sturend bij stedelijke ontwikkeling’ bij het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in samenwerking met het Watergilde Gouda in Arti Legi te Gouda.

 

Er is actief kennis gedeeld over het versterken van de positie van cultuurhistorie en erfgoed bij afwegingsprocessen, zoals die plaatsvinden bij water- en bodem gestuurde ruimtelijke ordening. Er waren inleidingen van Boudewijn Goudswaard senior adviseur erfgoed bij bureau The Missing Link over ‘De kunst van het verbinden van ruimtelijke opgaves’ en Elisabeth Ruijgrok omgevingseconoom bij het adviesbureau Witteveen & Bos over ‘De maatschappelijke baten van erfgoed’. Daarna gingen de deelnemers van diverse provincies, gemeenten,  waterschappen en andere organisaties aan het werk met de aangedragen kennis om deze beter in de vingers te krijgen. Na twee werksessies is er een dynamisch netwerk ontstaan van partijen die graag hun kennis met elkaar willen blijven delen. Afgesproken is na de zomer een 3e werksessie te organiseren rond een concrete casus om de inzichten verder te verdiepen.

 

Stuur een mailtje naar info@kbf.nl als u meer wilt weten over of wilt deelnemen aan dit kennisnetwerk.