top

SIKB studieprijs

21 maart 2024

SIKB kent dit jaar voor de tweede keer de SIKB Studieprijs toe. Die Studieprijs is bedoeld voor een scriptie of onderzoek dat gerelateerd is aan bodembeheer, archeologie of actuele thema’s die met onze bodem en ondergrond te maken hebben, en aansluit op het thema van het Jaarcongres. Dit jaar is het thema van het jaarcongres: ‘Altijd in beweging. Werken in archeologie, (water)bodem en data-uitwisseling’. Op 26 september vindt tijdens het SIKB Jaarcongres in de Prodentfabriek in Amersfoort de verkiezing en uitreiking plaats. Aanmelden met een scriptie of onderzoeksresultaten (kan ook door een docent) kan uiterlijk tot 15 juli aanstaande bij Freek van Gent: freek.vangent@sikb.nl.