top

Samenwerking KBF en Gemeente Zuidplas, bodemdaling bestendige ontwikkeling

6 maart 2024

Daan de Haas, wethouder van Gemeente Zuidplas en Robert van Cleef, coördinator stedelijk gebied Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen ondertekenden op 28 februari 2024 de samenwerkingsovereenkomst voor het pilotgebied Middengebied Zuidplaspolder 2024-2026.

 

De ligging van het Middengebied in de laaggelegen Zuidplaspolder maakt dat er extra aandacht nodig is om te komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en klimaatadaptieve, bodemdalingbestendige ontwikkeling. Beide partijen gaan een overeenkomst aan waarmee zij de samenwerking formaliseren om zo opgedane kennis elders in dit project toe te kunnen passen en tegelijkertijd dit project in te zetten als pilotgebied om vraagstukken te onderzoeken. Daarmee is gemeente Zuidplas de eerste van 5 landelijke pilotgebieden, die zich met een samenwerkingsovereenkomst aansluit bij het initiatief Bodemdalingbestendige Nieuwbouw van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

 

Doelstelling samenwerkingsovereenkomst

Beide partijen beogen meerdere doelen met de samenwerkingsovereenkomst. Het gaat er onder andere om dat concrete vraagstukken zoals bouwwijze van huizen, riolering en openbaar groen een plek kunnen krijgen in het Middengebied. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan en worden pilots in het gebied mogelijk gemaakt. De geleerde lessen in andere nieuwbouwopgaven in het land worden gedeeld met het projectteam Middengebied om vervolgens toe te kunnen passen in de opgave. Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om kennis te ontwikkelen, te leren, te experimenteren en gestelde kaders te toetsen in de lokale en landelijke praktijk. Tot slot wordt een concrete agenda uitgewerkt voor een lange termijn samenwerking.