top

Boeren en overheden tekenen voor een toekomstbestendige polder Stein-Zuid

4 juni 2024

Op 31 mei 2024 ondertekenden actieve boeren en de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke een samenwerkingsovereenkomst voor het toekomstbeeld ‘Het Weidse Stein’. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren alle partijen samen te willen werken aan een toekomstbestendige polder Stein-Zuid in Haastrecht.

In Polder Stein-Zuid worden duurzame initiatieven gebruikt zoals een waterinfiltratiesysteem aangelegd om bodemdaling tegen te gaan en de boeren nemen maatregelen om de uitstoot van stikstof en methaan te verminderen.