top

Meer geld beschikbaar om klei in veen toe te passen

24 juni 2024

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard krijgt 1 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland om ‘klei in veen’ op 100 hectare in de Krimpenerwaard toe te passen. Door klei te verspreiden over het land hecht die zich aan de organische stof in de grond. Verondersteld wordt dat hierdoor de afbraak van veen wordt afgeremd,  de bodem minder daalt en  er minder CO2 in de lucht komt. 

 

Er vindt in VIPNL-verband momenteel uitgebreid onderzoek plaats naar toepassing en effect van deze mogelijke bodemdalingmaatregel. Daarmee wordt onderzocht of en onder welke condities deze maatregel daadwerkelijk de gewenste effecten heeft. Parallel hieraan gaat het klei in veen-project in de Krimpenerwaard  zich richten op een duurzame wijze van  het aanbrengen van klei.  De voor- en nadelen van aanvoer via vrachtwagens, pijpleidingen of over water, worden in dit project voor dit gebied in kaart gebracht.