top

Rapport / factsheet deelexpeditie Funderingsopgave opgeleverd!

22 maart 2024

Er is afgelopen decennia veel aandacht geweest voor de funderingsopgaven in het stedelijk gebied. Voor een funderingsopgave in het landelijk gebied is tot nu nog maar weinig aandacht.

In deze deelexpeditie is onderzocht in hoeverre er in dit gebied sprake is van een opgave en welke impact deze daar heeft.

De factsheet en het rapport funderingsopgaven in veenweidegebieden zijn opgeleverd!

De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van:

  • Een beschrijving en typering van het gebied op hoofdlijnen
  • Een stappenplan voor de aanpak van funderingen in het veenweidegebied met bijbehorende aanbevelingen.
  • Beschrijving van de kansen voor de omgang met de funderingsproblematiek in het veenweidegebied
  • De verantwoordelijkheden van de initiatiefnemers en juridische context.