top

Publicaties informatievoorziening funderingen bij woningtransacties beschikbaar!

25 januari 2024

De factsheet en het rapport van de deelexpeditie ‘Informatievoorziening bodem en funderingen bij woningtransactie’ zijn beschikbaar.

 

In Nederland vinden woningtransacties plaats waarbij panden met funderingsproblemen verkocht worden aan partijen die zich niet bewust zijn van een mogelijk funderingsrisico of de hoge kosten die herstel met zich meebrengt. Dit levert onwenselijke situaties op, zowel voor de tijdige aanpak van de funderingsproblematiek als voor een correcte inprijzing van funderingsproblemen bij woningtransacties.

 

De deelexpeditie ‘Informatievoorziening bodem en fundering bij woningtransacties’ is opgericht  en aan het werk gegaan om de huidige situatie en knelpunten te verhelderen den oplossingsrichtingen te benoemen. Deze deelexpeditie werd geleid door Justin Beijer (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en Don Zandbergen (gemeente Rotterdam).