top

VNG leden vragen aandacht voor bodemdaling

27 juni 2024

Op het VNG-congres op 26 juni 2024 in Hazerswoude is met algemene stemmen een motie aangenomen waarmee bodemdaling hoger op de agenda van het VNG-bestuur komt te staan.

 

Het bestuur wordt opgeroepen om bodemdaling, maar ook (grond)waterbeheer en funderingsproblematiek, intern goed te beleggen én bij het Rijk aandacht te vragen voor de ontwikkeling van kennis en innovatie.  Lees de tekst van de motie.