top

Waardevolle sessie handleiding bodemdaling in projecten

12 maart 2024

Op donderdag 7 maart jl. kwam een brede groep van projectleiders, adviseurs en programmamanagers samen om een handleiding voor bodemdaling in projecten uit te werken bij KBF in Arti Legi, Gouda.

 

Wanneer bodemdaling niet goed geborgd wordt tijdens een reconstructie kan dit tot onnodig hoge maatschappelijke kosten leiden. Met deze werksessie werken we naar een breed toepasbare handleiding voor bodemdalingsbestendige projecten. Veel dank aan de aanwezigen voor hun deelname, hun scherpe aanvullingen & feedback en de goede energie tijdens de sessie.