top

Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer

Actief Grondwaterpeilbeheer is een systeem dat kan helpen om schommelingen in de grondwaterstand te beperken. Het wordt ingezet bij (toekomstige) problemen met een te hoge en/of te lage grondwaterstand. Deze toolbox helpt gemeenteambtenaren en anderen bij het volwaardig meewegen van Actief Grondwaterpeilbeheer als optie om grondwaterproblemen aan te pakken; de Toolbox bevat ook instrumenten die helpen bij het realiseren van een dergelijk systeem.

Kernpunten

Kernpunten

De onderdelen uit de verschillende Tools van deze Toolbox die cruciaal zijn voor een zorgvuldige afweging en realisatie van AGWP worden hier op een rij gezet.
Ga naar kernpunten
Checklist lokale kennis

Checklist lokale kennis

AGWP komt in beeld als er in jouw beheersgebied problemen zijn of kunnen ontstaan door een te hoge en/of te lage grondwaterstand. Als dit het geval is, dan is het goed om te overwegen een AGWP-systeem aan te leggen. Deze checklist biedt een overzicht van welke informatie je nodig hebt om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.
Ga naar checklist
Juridische aspecten

Juridische aspecten

Dit overzicht gaat in op juridische verplichtingen en aandachtspunten bij de aanleg van een AGWP-systeem, op juridische aspecten van schade bij wateroverlast en -onderlast en op de gemeentelijke grondwatertaak.
Ga naar overzicht
Model FAQ

Model FAQ

Hier vind je een model FAQ die je kunt gebruiken voor de communicatie en participatie over AGWP. De FAQ kun je aanpassen aan jouw eigen lokale situatie.
Ga naar FAQ
Tips & tricks communicatie en participatie

Tips & tricks communicatie en participatie

Hier vind je een overzicht van 16 tips & tricks voor het inrichten van het communicatie / participatieproces.
Ga naar tips & tricks
Discussiepunten

Discussiepunten

De mogelijkheden van AGWP maken dat het raadzaam is deze optie volwaardig mee te wegen bij rioolvernieuwing, nieuwbouwprojecten en de aanpak van problemen die te maken hebben met het grondwater. Bij een volwaardige afweging hoort ook een goede interne en externe discussie. Hier vind je een overzicht van gedachten en standpunten die daarbij voorbij kunnen komen.
Ga naar overzicht
Infographic

Infographic

Deze infographic kun je gebruiken in een presentatie, brief of folder om het principe van AGWP uit te leggen.
Download infographic
Standaard AGWP

Standaard AGWP

De standaard gaat in op de systeemkeuze, het systeemontwerp, beheer en onderhoud en kwaliteitsborging. Daarnaast bevat het document verdiepende informatie over de onderwerpen die in deze Toolbox aan de orde komen.
Download standaard
Contact

Maarten Kuiper

Ik ben expert op het gebied van grondwater, stedelijk water, funderingen en bodemdaling. Ik en mijn team bij Aveco de Bondt helpen op enthousiaste en begrijpelijke wijze bij beleidsontwikkeling, onderzoek, modellering, ontwerp en monitoring; ondersteund door geavanceerde digitalisering. Je kunt mij alle vragen stellen over Actief Grondwaterpeilbeheer.
Stel een vraag