top

Rienk Schaafsma

Rienk Schaafsma

Momenteel richt ik me op het opzetten en (mede) uitvoeren van projecten voor bodemdaling, klimaat, biodiversiteit en water met agrariërs, provincies en waterbeheerders. Onder meer in het programma Klimaatslim boeren op veen. Mijn kennis en ervaring zet ik ook in als parttime coördinator landelijk gebied bij het Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen (KBF) en sinds augustus 2023 als thematrekker Klei in Veen bij het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC/VIPNL). Hiervoor heb ik langjarige ervaring opgedaan als programmacoördinator en senior adviseur bij waterschappen, provincies en gebiedspartijen. Ik heb veel belangstelling voor de groene ruimte waar beheerders, boeren en beleidmakers samenwerken. Een grote uitdaging nu is om te komen tot integratie en uitvoering van ambities voor het landelijk gebied. Zie ook mijn artikel in H2O: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium