top

Irthe Noordegraaf
Irthe Noordegraaf
Acacia Water

Met mijn expertise in water- en milieueconomie, werk ik bij Acacia Water onder andere aan het beoordelen van de financiële en economische haalbaarheid van innovatieve wateroplossingen, zowel nationaal als internationaal.

Ik voer kosten-batenanalyses uit ter ondersteuning van investeringsbeslissingen en als input voor omzetprognoses. Zo heb ik een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) met betrekking tot bodemdaling in Nederland. Hiermee is duidelijk inzicht verkregen in de beschikbare kennis en bestaande kennishiaten met betrekking tot de kosten en baten van bodemdaling om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Als economisch en financieel expert bodemdaling bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen sta ik klaar om onderwerpen rondom dit thema te behandelen!