top

Toolbox Bodemdaling in Steden

Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools.

Robert van Cleef en Luuk Jacobs zijn de projectleiders van de Toolbox Bodemdaling in Steden.

 

Deze deelexpeditie is mogelijk dankzij de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

 

E-learning

Maak kennis met de zes Tools uit de Toolbox met deze E-learning. Je leert de belangrijkste lessen en welke Tools jou kunnen helpen.

Aanpak en dialoog

Stevige aanpak op slappe bodem. Projecten rond bodem en water in de bebouwde omgeving zijn al snel complex. In Gouda is het gelukt die knoop te ontwarren. Vijf keuzes rond procesaanpak en communicatie waren cruciaal. Nuttige tips voor jouw project?

Rechten en plichten

Rechten en plichten bij bodemdaling. Krijg inzicht in de juridische aspecten van bodemdaling in bebouwd gebied vanuit drie invalshoeken: taken en verantwoordelijkheden, schade en veel voorkomende maatregelen.

Kosten en baten

My First MKBA. Een MKBA vergelijkt kosten én maatschappelijke effecten van verschillende oplossingen. Deze Tool helpt je een MKBA op te zetten, eerst kwalitatief dan kwantitatief. Stap voor stap krijg je meer grip op je project.

Modellering

Modellering effectief ingezet. Modellering is een fantastisch middel om oplossingsvarianten aan te scherpen en af te wegen, als je tenminste zorgt voor een goede voorbereiding. Hoe pak je dat aan?

Bodemdaling en erfgoed

Toolkit hoogteverschillen door bodemdaling. Hoe ga je om met toenemende hoogteverschillen door bodemdaling? Met deze toolkit breng je de opties helder in beeld als basis voor gesprek over een toekomstbestendige stad.

Eigenaar en riolering

Riolering privéterrein binnensteden. Een structurele aanpak van riolering op privéterreinen in oude binnensteden levert een belangrijke bijdrage aan een goed (afval-)water systeem. Maar hoe vlieg je dat aan?

Deze tool is nog niet beschikbaar. Mail naar info@kbf.nl om de tool te ontvangen als deze beschikbaar is.

Deelexpeditieleider Robert van Cleef

Robert focust zich op het stedelijk gebied. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem in en rond Gouda en van de Toolbox. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

 

Wilt u een vraag stellen aan Robert over de Toolbox? Mail naar robert.vancleef@kbf.nl