top

Dit nationale probleem pakken we samen aan

Ik ben...
En ik...
Toon de mogelijkheden

Hoe ontstaan funderingsproblemen?

Funderingsproblemen hebben verschillende oorzaken. Door de daling van het grondwaterpeil kunnen houten palen droog komen te staan en ontstaat er paalrot. Ook kan het funderingshout worden aangetast door bacteriën. Zakkende grondlagen onder het huis kunnen de palen naar beneden trekken. Dit heet ‘negatieve kleef’. Negatieve kleef komt voor bij gebouwen met houten én met betonnen palen. Gebouwen van voor 1900 en gebouwen die op zand zijn gebouwd hebben meestal geen funderingspalen. Dat wordt soms een fundering ‘op staal’ genoemd. Als de grond onder deze gebouwen ongelijkmatig zakt kunnen deze gebouwen ook funderingsproblemen krijgen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de grond niet overal dezelfde samenstelling heeft of door droogte. Funderingsproblemen door droogte komen in de laatste jaren steeds meer voor.

Waarom is bodemdaling een probleem?

Bodemdaling zorgt vooral in het westen en noorden van Nederland voor veel schade en ongemak. Woningen, bedrijfspanden en wegen verzakken, ondergrondse infrastructuur zoals rioleringen en kabels gaan kapot en gebouwen in oude binnensteden raken beschadigd. Dat kost veel geld. Het onderhoud van wegen in West - en Noord Nederland waar de ondergrond uit klei en veen bestaat kost bijvoorbeeld aanzienlijk meer dan op zandgronden. Bodemdaling zorgt ook voor een uitstoot van broeikasgassen en draagt daarmee bij aan de klimaatproblematiek. Bodemdaling wordt onder andere veroorzaakt door oxidatie (rotting) van veen en door het gewicht van de bebouwing die op de bodem staat.

Hier vind je alle kennis

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verzamelt en ontsluit kennis over bodemdaling- en funderingsproblemen. Een online loket, waar je makkelijk antwoorden en experts kunt vinden, en een vestiging in het van hart van Gouda waar je experts kunt spreken en waar je door middel van tentoonstellingen, conferenties en evenementen alle antwoorden krijgt op vragen over bodemdaling en funderingsproblemen.

Waar ik woon zakt het!

Korte film, gemaakt door Jan Dogterom, vertelt over het ontstaan van bodemdaling in Nederland, de gevolgen daarvan en eventuele oplossingen. Met uitleg van geoloog Gilles Erkens, Klazien Hartog, lid DB Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wethouder gemeente Schiedam, Dogukan Ergin, Frans van Dijk van Van Dijk Maasland BV, Mark Born namens het KCAF, wethouder gemeente Emmen, Rene van der Weide, woordvoerders namens de provincie Friesland en huiseigenaren die last hebben van schade aan hun huizen door bodemdaling. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in Gouda brengt de kennis en kunde en de nieuwste inzichten samen voor iedereen die ermee aan de slag wil. De film is gemaakt op initiatief van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).