top

Bijeenkomst Campus Gouda; Bodem en technologie

13 mei 2024

Kom naar de interactieve bijeenkomst Bodem & Technologie, georganiseerd door de Campus Gouda.

Op maandag 13 mei word je tussen 15.00 en 17.30 uur geïnformeerd, geïnspireerd en je wordt samen gebracht met andere partijen uit het netwerk van Campus Gouda.

Afgelopen februari is het rapport ‘Goed Gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak van funderingsproblematiek’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) overhandigd aan het demissionaire kabinet. Het advies stuurt aan op het voorkomen van een funderingscrisis. Op maandag 13 mei gaan we, begeleid door topsprekers, met jou en ons netwerk in onze regio, aan de slag met de aanbevelingen uit het adviesrapport. Welke rol speelt ons netwerk in het voorkomen van deze funderingscrisis? Welke vakmensen gaan dit oppakken en welke nieuwe innovaties spelen hierin een belangrijke rol? Met alle aanwezigen willen wij ons verdiepen op de verschillende thema’s, elkaar inspireren en de samenwerking opzoeken. Kom jij ook? Er is plek voor 75 deelnemers!
De bijeenkomst vindt plaats in Arti Legi, Markt 27 te Gouda.