top

Lezing Broeikasgasuitstoot en bodemdaling veenweidegebied

09 februari 2023

Noordwest Overijssel kent een groot veengebied. Een gebied waar organische grond aan het maaiveld of dicht aan het maaiveld ligt. In het veenweidegebied daalt de bodem met enkele millimeters per jaar. De bodemdaling komt voornamelijk door de afbraak van het veen. Het zorgt op termijn voor problemen voor o.a. de waterhuishouding, landbouw, ecologie en voor schade aan infrastructuur en bebouwing. Ook zorgt de afbraak van veen voor uitstoot van broeikasgassen. De gevolgen van bodemdaling bepalen deels de toekomstige ontwikkelingen die in het gebied kunnen plaatsvinden.

 

Maar hoe werkt bodemdaling precies?
En wat is de situatie in de omgeving van het Staphorsterveld?
Zijn er ook maatregelen te nemen tegen de afbraak van het veen? In deze lezing geven we je inzicht hierin.

 

Wil je meer te weten komen over bodemdaling en de gevolgen hiervan? Kom dan naar de publiekslezing in de Veldschuur in Rouveen op donderdagavond 9 februari 2023.

Voor meer info en aanmelden