top

Minisymposium Woning-Wijk-Water

14 maart 2024

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, dit in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen.

Op 14 maart 2024 worden via een minisymposium de tussenresultaten gedeeld.

 

Het minisymposium vindt plaats  bij Seats to Meet, Stationsplein 49 Amersfoort van 13.00 tot 16.00 uur (inloop met lunch vanaf 12.00 uur, borrel na afloop)