top

Nationaal Congres Bodemdaling 2023

16 november 2023

Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling vindt plaats op donderdag 16 november 2023 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl gaan we in gesprek over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) wordt ingezoomd op de stand van zaken qua kennis en de handelingsperspectieven voor overheden op deze gebieden.