top

PAO cursus Slappe Bodem

16 april 2024

In deze cursus op 16 en 17 april 2024  krijg je meer handvatten met welke aspecten je rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling.

 

Na het volgen van de cursus:

  • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
  • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
  • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
  • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
  • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
  • heb je meer inzicht in de raakvlakken met grondwaterbeheer, in zowel droge als natte perioden;
  • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.