top

Save de date: NOBV congres

30 september 2024

2024 is het vijfde onderzoeksjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Na de zomer worden de resultaten opgeleverd. Daarmee wordt ook de eerste fase van het NOBV afgerond. Wat weten we nu over de mechanismen die zorgen voor broeikasgasemissies uit veenweiden en over mogelijke maatregelen om emissies te verminderen? En hoe kan die kennis gebruikt worden voor modellen die nodig zijn voor het maken van beleid voor effectieve maatregelen? Op het NOBV-congres worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en volgt de vertaling daarvan naar beleid.

 

Datum en tijd: 30 september 2024, 9.30-16.30 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

 

Houdt u zich als beleidsmedewerker van een waterschap of provincie, als adviseur of als onderzoeker bezig met het veenweidegebied? Dan wordt u van harte uitgenodigd voor het NOBV-congres. Het programma en het aanmeldformulier volgen binnenkort. Zet u de datum alvast in uw agenda?

 

Het NOBV-congres is onderdeel van een tweedaagse over broeikasgasemissies en bodemdaling: op 1 oktober 2024 organiseert het NWA-programma Living on Soft Soils: Subsidence & Society (LOSS) het vierde jaarlijks symposium. Meer informatie daarover volgt spoedig via LOSS.