top

Sessie NH Rioned + HH Noorderkwartier 

11 oktober 2022
Onderdeel Roadshow KBF 

Leefbaar Noorderkwartier 2122

Hoe blijft Noorderkwartier een leefbaar gebied terwijl het klimaat ingrijpend verandert? Daarover wordt in gesprek gegaan met bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties op dinsdag 11 oktober tijdens een netwerkbijeenkomst in het AFAS stadion Alkmaar. Er wordt vooruit gekeken naar het jaar 2122 en hoe slim om te gaan met klimaatverandering.

Tijdens het plenaire deel laten verschillende sprekers hun licht schijnen op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt. Daarna kun je naar twee van de zeven verdiepende sessies. Vanuit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, organiseren we de sessie Help, de bodem daalt! Wat betekent dat voor de funderingen? Dit doen we samen met NPAF en KCAF, een uitgebreide omschrijving van de sessie hieronder;

 

Help, de bodem daalt! Wat betekent dat voor de funderingen?

 

Het is in deze afgelopen zomer meerdere malen in het nieuws geweest: schade aan huizen en funderingen als gevolg van droogte en zakkende grondwaterstanden. 

Zomer na zomer krijgt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meer meldingen van woningeigenaren die zich zorgen maken over hun fundering. Ook woningcorporaties zien dat een deel van hun woningvoorraad mogelijk te maken krijgt met funderingsproblemen en maken zich zorgen over hoge herstelkosten. Gevolgen beperken zich niet alleen tot de individuele eigenaar die te maken krijgt met een verzakkende fundering. Soms schuiven eigenaren problemen voor zich uit waardoor de schade aan woningen alleen maar toeneemt en zelfs de leefbaarheid van een straat of buurt onder druk komt te staan. Ook een gemeente kan problemen ervaren als funderingen van woningen in slechte staat raken. Noodzakelijke werkzaamheden aan de openbare ruimte kunnen moeilijker worden uitgevoerd wanneer die tot schade kunnen leiden aan woningen die al een zwakke fundering hebben. 

 

Een integrale aanpak op wijkniveau voor funderingen, openbare ruimte en andere energieopgaven in bestaande en nieuwbouwwijken gaan de komende periode cruciaal worden bij het langdurig beheer van woningvoorraad en openbare ruimte. 

In deze sessie staan we stil bij de aard van funderingsproblemen en de omvang van het risico in de bestaande woningvoorraad. Daarbij kijken we naar de ins en outs van een concrete gemeentelijke aanpak. Hoe breng je lokaal risico’s beter in beeld? Welke preventieve maatregelen zijn er? Hoe ondersteun je huiseigenaren die met dit probleem te maken krijgen? En hoe kun je de funderingsaanpak afstemmen op andere opgaven in de gebouwde omgeving? 

 

Namen en rugnummers:

  • Rienske Zegwaard Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen | Platform Slappe Bodem
  • Ronnie Takens, Nationaal Programma Aanpak Funderingsproblematiek
  • Don Zandbergen KCAF Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek