top

Waterschapcongres 2024, Unie van Waterschappen

20 juni 2024

Zeespiegelstijging, bodemdaling, langere periodes van droogte, vaker piekbuien en hoogwater, steeds meer schadelijke stoffen in het oppervlaktewater: anno 2024 is waterbeheer uitdagender dan ooit. Daarom wordt er op het Waterschapscongres gekeken naar de toekomst. Hoe staan waterschapsbestuurders gesteld voor het belangrijke werk dat van hen verwacht mag worden de komende jaren?  Centraal staat het thema ‘Uitdagender dan ooit’.

 

Dit congres  is alleen voor leden van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en het directieteam, voorzitters en secretaris-directeuren van waterschappen.