top

Webinar Actief Grondwaterpeil beheer – RIONED

17 november 2022

Webinar Actief grondwaterpeilbeheer, oplossing voor te hoge en lage grondwaterstanden?

Te hoge en/of lage grondwaterstanden binnen bebouwd gebied kunnen steeds vaker tot overlast leiden. Zonder maatregelen zal deze trend door klimaatverandering verder toenemen. Actief grondwaterpeilbeheer (AGWP) kan helpen om de grootste fluctuaties in de grondwaterstand te beperken. Daarmee kan schade aan de openbare ruimte, groen en funderingen voor zover mogelijk worden beperkt. Hoe dat werkt ziet u in dit webinar.

Lees meer……