top

Webinar “Landbouwtransitie in het Groene Hart”

31 januari 2024

Het bestuurlijk platform Groene Hart organiseert een webinar over de transitie van de landbouw in het Groene Hart op het gebied van de veenweide problematiek.

 

Het webinar is van 13.00 tot 14.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden.

 

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #6: Landbouw

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling is een zesdelige Webinarreeks en gaat over het tot stand komen van een Ontwikkelperspectief Groene Hart en de relevante ruimtelijke thema’s voor dit gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de vier overheidslagen vertegenwoordigd zijn, zet zich in voor het tijdig opstellen van het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en de PPLG’s en de impact van de ruim 20 ruimtelijke Rijksprogramma’s op het Groene Hart als één geheel.

Deze Webinar gaat over Landbouwtransitie in het Groene Hart. 65% Van de oppervlakte van het Groene Hart wordt agrarisch gebruikt, vooral door melkveehouders. De moderne (hedendaagse) bedrijfsvoering bevordert de bodemdaling, reduceert de biodiversiteit en bedreigt de kwaliteit van het landschap. Hoe ziet de landbouw-van-de-toekomst in het Groene Hart eruit?