top

NOBV webinar ‘CO2- en methaan emissies uit grasland, natte teelten’

10 juni 2024

Webinar NOBV ‘co2 en methaanemissies uit grasland natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden’

Het NOBV doet op verschillende plekken in het veenweidegebied onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen broeikasgasemissies. Er wordt gemeten bij grasland en bij natte teelten en natuur. Wat is er inmiddels bekend over de resultaten van CO2 – en methaan emissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden en over opslag van CO2.

 

Dit wordt besproken tijdens het webinar op 10 juni a.s. van 10.00 tot 11.30 uur.