top

Je bent bestuurder/politicus en je wilt meer weten over de veenbodem

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Alles wat aangelegd wordt op of in de slappe veenweide bodems gaat gepaard met grote maatschappelijke investeringen en landschappelijke ingrepen. Goed rentmeesterschap of, anders gezegd, een goede voorouder zijn, vraagt om kennis van de ondergrond (bodem- en watersysteem) om bestuurlijk de juiste keuzes te kunnen maken. Niet alleen als input voor de adviezen en onderzoeken die worden voorgelegd, maar ook om deze te kunnen wegen en strategische lange termijn beslissingen te kunnen nemen. Om feiten en meningen te kunnen onderscheiden en kritische vragen te kunnen stellen.