top

Je bent eigenaar/bewoner en je wilt meer weten over de veen- en kleibodem

Wij helpen je natuurlijk graag!
Stel ons een vraag

Het gebeurt regelmatig dat mensen verliefd worden op een huis en dit kopen, maar geen kennis hebben van de ondergrond en welke gevolgen dit kan hebben. Wanneer rond de eigen woning funderingsproblemen ontstaan of de tuin en de huisaansluitingen verzakken door bodemdaling komen de vragen. Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak en wie heeft het veroorzaakt? Waarom is mij niets verteld? En hoe los ik het probleem op? Logische vragen natuurlijk. Veel van de antwoorden zijn gerelateerd aan de bodemopbouw en het grondwaterpeil op en rond de woning en tuin. 

Thema's

Bodemdaling veenweiden
Er wordt volop onderzoek gedaan naar het proces van bodemdaling in de veenbodem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het NWA-Living On Soft Soils (LOSS) programma dat onder andere nauw samenwerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Werkpakket Twee van LOSS gaat diep in op het mechanistisch begrip van de veenbodem.
Meer over Bodemdaling veenweiden