top

Arend van Woerden

Arend van Woerden

Sweco

Bij Sweco werk ik als proces- en programmamanager aan klimaatadaptatie en bodemdaling. De rol van programmamanager Bodemdaling bij de gemeente Woerden was hierbij de meest leerzame. Deze gemeente heeft te kampen met hoge beheer en onderhoudskosten door zakkende infrastructuur en is om die reden op zoek naar handelingsperspectief. Deze kennis deel ik graag met overheden en andere organisaties.