top

Don Zandbergen

Don Zandbergen

Gemeente Rotterdam

Bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam zet ik mij in om funderingsproblemen zichtbaar te maken met data en meetgegevens. Op landelijk niveau breng ik samen met het KCAF de problemen in kaart met de applicatie FunderMaps. Met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen verspreid ik kennis en schakel ik graag mijn netwerk in om vragen en oplossingen met elkaar te verbinden. Vragen over funderingsproblemen, bijbehorende maatregelen en onderzoek naar risicogebieden kun je aan mij stellen.