top

Marieke Leentvaar

Marieke Leentvaar

Waaloord

“Ik ben als zelfstandig adviseur en procestrekker actief in het speelveld water-klimaat-landbouw. Sinds 2020 ben ik coördinator van Klimaatslim Boeren op Veen, een samenwerkingsverband van waterschappen en agrarische collectieven in het Groene Hart die poldergewijs werken aan bodemdaling, CO2 reductie, biodiversiteit en waterkwaliteit. Bij mij kun je terecht voor vragen over water in de veenweide maar ook voor vragen over grootschalige uitrol van bodemdalingremmende maatregelen i.s.m. boeren.”