top

Pui Mee Chan

Pui Mee Chan

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) / Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

“Ik ben adviseur bij STOWA op het gebied van waterbeheer en klimaat en werk als programmamanager en projectleider voor diverse overheden op gebied van watersystemen en waterveiligheid. Sinds 2019 ben ik programmamanager bij het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), een landelijk onderzoeksprogramma vanuit het ministerie van LNV waarvoor STOWA gedelegeerd opdrachtgever is. Vragen over onderzoek naar broeikasgassen uit veenweiden en bijbehorende maatregelen kun je aan mij stellen.”