top

6 M-model

Thema's

Publicatie

8 januari 2022

Auteurs

Gilles Erkens

Het 6 M model is gebaseerd op het framework dat is beschreven in Sinking coastal cities. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences door Erkens, G., Bucx, T., Dam, R., De Lange, G., & Lambert, J. (2015).

In dit artikel wordt een framework gebruikt om zeven vragen te beschrijven die beantwoord moeten worden om een succesvol beleidsstuk te implementeren rondom bodemdaling, wat in dit artikel werd doorlopen voor in o.a. New Orleans, Ho Chi Minhstad en Bangkok. Het framework heeft een aantal transformaties ondergaan waarna het “6M-model” is ontstaan.

Het “6M-model” beschrijft de 6 stappen die een onderzoeksproject idealiter doorloopt: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, MKBA’s, Maatregelen en Monitoren.