top

Aanleg van drainage-/infiltratieleidingen tegen wateroverlast en grondwateronderlast

Thema's

Publicatie

20 juli 2019

Auteurs

Roy Abdoelkarim, gemeente Schiedam

In de gemeente Schiedam wordt in delen van de stad wateroverlast ervaren bij extreme neerslag. Ook kampt een deel van de stad met bodemdaling, verzakkingen en funderingsschade. Wateroverlast én wateronderlast moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.