top

Aanpak funderingsproblematiek

Thema's

Publicatie

9 september 2021

Auteurs

Jan Dogterom

Als je huis verzakt

Jan Dogterom maakte een film over de problematiek van scheurende muren door slechte funderingen van huizen. De oorzaak ligt in veel gevallen bij bodemdaling en het droogvallen van de houten palen door daling van het grondwaterpeil. Over de gevolgen komen zowel bewoners als deskundigen aan het woord. Waar loop je als bewoner tegenaan en welke stappen moet je nemen als het je overkomt.

Deze film gaat over de aanpak van funderingsproblemen en is gemaakt door iemand die het zelf is overkomen.