top

Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied – fase 2

Thema's

Publicatie

1 april 2018

Auteurs

Drs. Jelle Buma (Deltares), drs. ing. Maarten Kuiper (Wareco), Wouter Kooijman MSc. (Fugro)

In opdracht van

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (voorheen UP Bodemconvenant)

Consultatie

Dit rapport is een vervolg op het onderzoeksrapport ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied -Fase 1: Studie naar technische en financiële haalbaarheid’ (Deltares, Wareco en Fugro, 2017)
Op de bureaustudie volgde fase 2: een consultatie bestaande uit 12 interviews met ambtenaren en bestuurders van overheidspartijen, om meer inzicht te krijgen in de meningen over actief grondwaterpeilbeheer.

 

De tijdens de interviews meermalen ter sprake gekomen onderwerpen zijn gevisualiseerd in een woordwolk (‘wordle’). De belangrijkste woorden in de woordwolk zijn: communicatie, ruimtebeslag, kennisvraag, verantwoordelijkheid, doelmatigheid, funderingen, klimaatverandering, samenwerken en drainage.