top

Animatie drukdrainage

Thema's

Publicatie

13 oktober 2022

Animatie van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden over de werking van drukdrainage en wat daarvoor nodig is.