top

Animatie natte teelten

Thema's

Publicatie

18 september 2021

In opdracht van

NOBV

Animatie van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden over natte teelten als maatregel om broeikasgasemissies te reduceren. De animatie laat zien hoe gewassen als lisdodde, cranberry, olifantsgras en veenmos kunnen groeien onder natte omstandigheden.