top

Animatie slootwaterpeilverhoging, onderwaterdrainage en combinatie

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Animatie van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden over de werking slootpeilverhoging, onderwaterdrainage en de combinatie daarvan.