top

Animatie slootwaterpeilverhoging, onderwaterdrainage en combinatie

Thema's

Publicatie

10 december 2021

In opdracht van

NOBV

Animatie van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden over de werking slootpeilverhoging, onderwaterdrainage en de combinatie daarvan.