top

Beleidstafel droogte: Nederland beter weerbaar tegen droogte

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Het managementteam watertekorten (MTW) constateerde dat tijdens de droogte van 2018 op diverse terreinen vragen ontstonden bij partijen over duiding van beleid, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, keteneffecten en effectiviteit van maatregelen. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat met de betrokken partijen besloten om een Beleidstafel Droogte in te richten. Het doel van de Beleidstafel Droogte is om op bestuurlijk niveau, met het meenemen van de kennis van experts, de verschillende vraagstukken die zijn gerelateerd aan droogte te evalueren, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.