top

Bewegen op slappe bodem, Provincie Zuid-Holland

Thema's

Publicatie

17 september 2022

Met droge voeten leven op een slappe bodem doen we in Nederland al eeuwenlang. Zowel op veenbodem als op slappe klei. Het kunnen regelen van de hoogte van het grondwater (in het landelijk gebied) of van het maaiveld (in het bebouwde gebied) was daarvoor essentieel. Gaandeweg werd deze mogelijkheid van aanpassen als normaal gezien. Maar het reguleren blijkt grenzen te hebben en dat kondigt zich in sommige gebieden al aan. Hoe meer de bodem daalt hoe hoger de aangrenzende rivieren komen te liggen en hoe steviger de dijken moeten worden. Wat nu? Bewegen op slappe bodem?