top

Naar een Duurzame Toekomst van het Veenweidegebied – Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht

Thema's

Publicatie

20 oktober 2017

In opdracht van

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

Waarheen met het veen. Deze animatie legt uit wat bodemdaling is, wat voor schade bodemdaling aanricht, wat voor oplossingen er zijn en wat de consequenties zijn voor landbouw en natuur in de Provincie Utrecht.