top

Bodemdalingsvoorspellingskaarten

Thema's

Publicatie

18 maart 2023

In opdracht van

Ministerie I&W

Er zijn verschillende oorzaken voor bodemdaling in Nederland. Deze kaartverhalen van de Klimaateffectatlas laten zien waar welke oorzaken een rol spelen. Ze vertellen wat je op de kaarten ziet en helpen je om met de informatie aan de slag te gaan. Daarnaast bieden de kaartverhalen handvatten voor mogelijke oplossingen.