top

Bouw-en woonrijp maken Leonidas Rotterdam

Thema's

Publicatie

31 maart 2016

Auteurs

Jos Kuppens, Anne Mollema, Dick Wilschut

In opdracht van

Gemeente Rotterdam

In Rotterdam wordt een nieuwbouwwijk ontwikkeld met 46 zelfbouwkavels. De wijk is gasloos en zonder restwarmte. Eigenaren moeten zelf in hun warmte (en eventueel koude) voorzien. De duurzaamheidseisen zijn hoog. De omgeving is zeer zettingsgevoelig en kwetsbaar voor wateroverlast.