top

Carbon Connects Helmond (Noord-Brabant)

Thema's

Publicatie

18 december 2021

Auteurs

Jeroen Geurts en Gert-Jan van Duinen

In opdracht van

Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa & Maas, Radboud Universiteit, KWR, HAS Hogeschool, Bioclear Earth

Drainage van veenbodems zorgt voor bodemdaling en CO2-emissie. Daarnaast komen door veranderingen in het neerslagpatroon perioden met droogte, maar ook piekbuien steeds vaker voor en het huidige landgebruik is hier niet op ingericht. Om het landschap toekomstbestendig te maken, moet het klimaat-robuust worden (her)ingericht. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor de productie van lisdodde in combinatie met toepassing van sub-irrigatie.