top

Climate Smart Agriculture on Organic soils

Thema's

Publicatie

18 december 2018

Auteurs

Jan van den Akker (WUR)

Drainage van veengronden bevordert bodemdegradatie, maaivelddaling en veen-mineralisatie. Daardoor zijn in cultuur gebrachte veengronden de grootste bron van broeikasgassen (GHG), zoals CO2 CH4 en N2O van de sectoren landbouw en ander landgebruik in veenrijke landen in Noord-, Centraal- en Oost-Europa. Het project CAOS heeft tot doel om de kennis te genereren om voor veengronden slimme landbouwkundige systemen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de verschillende regionale condities in de genoemde gebieden.