top

Convenant kabels en leidingen in het Groene Hart

Thema's

Publicatie

20 juni 2020

Auteurs

Arend van Woerden

In dit project wordt een convenant opgesteld waarbij de gemeentes afspreken een gezamenlijke handelswijze te hanteren over het samenwerken/omgaan met nutsbedrijven.