top

Drukdrains, hoe werkt het?

Thema's

Publicatie

7 november 2019

In opdracht van

Water, Land en Dijken

Door in de zomermaanden water te infiltreren in de weilanden met behulp van de zogeheten drukdrains, zakt de grondwaterstand in de zomerperiode niet of minder. De bodem blijft natter en er komt minder zuurstof in de bodem, zodat er minder veen oxideert. In deze video zie je hoe het werkt.