top

Duurzaam bodembeheer

Thema's

Publicatie

20 september 2018

Auteurs

Truus van Steenbruggen - g.j.m.steenbruggen@fryslan.nl

In opdracht van

Uitvoeringsprogramma Veenweiden

De huidige drooglegging van het Friese veenweidegebied levert landbouwkundige voordelen op, maar brengt ook negatieve consequenties met zich mee waaronder bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen. Dit project, dat onderdeel was van het Friese Uitvoeringsprogramma Veenweide, was gericht op de effecten van maatregelen op onder andere bodem, grondwaterstand, grasopbrengst en biodiversiteit duidelijk te krijgen.